• главата

Машина за полнење капсули

  • NJP-800 Автоматска машина за полнење капсули

    NJP-800 Автоматска машина за полнење капсули

    Со уреди за автоматско полнење во прав и капсули.Со машина за полирање на капсули и функција на капсула за автоматско полнење.Принцип на работа Дел од капсулата: Ставете ја празната капсула во бункер за капсула, празната капсула потоа влезете во плочата за сеење капсула, автоматско вртење U, делете го горниот дел и телото на капсулата кога поминувате покрај вакуум, автоматско ф...
  • NJP-1200 Автоматска машина за полнење капсули

    NJP-1200 Автоматска машина за полнење капсули

    Машина со уред за автоматско прав и капсула Машина со уред за автоматско полнење прашок Примена Оваа машина се користи за полнење прашок или пелети во капсули.Принцип на работа Дел од капсулата: Вчитувајќи ја празната капсула во бункер за капсула, празната капсула потоа влегува во плочата за сеење капсула, автоматско вртење во U, поделете го горниот дел и телото на капсулата.При поминување покрај вакуум, автоматско полнење додека влегува во садот за дозирање, има автоматско ...